Utrwalenie i uwidocznienie świadectw zaangażowania oraz pracy osób, które ruszyły na pomoc uchodźcom z Ukrainy – to główny cel konkursu „First to help”, który dziś, 16 czerwca, został oficjalnie ogłoszony. O szczegółach nowego projektu mówili podczas konferencji prasowej Wicepremier Piotr Gliński i Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk.

Skuteczna pomoc ofiarom rosyjskiej agresji na Ukrainę nie byłaby możliwa bez zaangażowania dziesiątek tysięcy osób, które działały na terenach dworców, granicach, w punktach recepcyjnych i innych miejscach w całej Polsce – wszędzie tam, gdzie niezbędna okazywała się ich obecność. Mijające miesiące wojny uświadomiły opinii publicznej, jak ważna i potrzebne było wsparcie zaoferowane przez Polaków. Jego skala rodzi potrzebę nie tylko głębszego zrozumienia niezwykłego zjawiska, którego byliśmy świadkami, ale też utrwalenia jego efektów. Odpowiedzią na tę potrzebę jest konkurs „First to help”, który powstał z inicjatywy Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować tekst, zdjęcia lub nagranie wideo, których głównym tematem jest pomoc uchodźcom z Ukrainy. Przesłane materiały – teksty, opisy muszą zostać stworzone w języku polskim. Prace oceni kapituła konkursu w trzech kategoriach: tekst, fotografie oraz materiał video.

Konkurs First to Help skierowany jest do wszystkich osób, niezależnie od wieku, które chcą przedstawić swoje zaangażowanie, lub zaangażowanie innych osób, w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, np.:

  • Wolontariusze, dziennikarze, reportażyści, fotografowie, filmowcy i inne osoby, które dokumentowały zaangażowanie osób niosących pomoc uchodźcom.
  • Osoby zaangażowane w pomoc Ukrainie, w tym: wolontariusze, pracownicy służby zdrowia, służb mundurowych (strażacy, policjanci, wojsko), pracownicy administracji rządowej i samorządowej, pracownicy sektora prywatnego.
  • Wszyscy chętni mieszkający w Polsce lub za granicą.

Prace konkursowe należy przesyłać do 31 października 2023 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konkursu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Laureaci Grand Prix w każdej kategorii otrzymają m.in. 10 tysięcy złotych oraz statuetkę. Przyznane zostaną także wyróżnienia, a wraz z nimi pamiątkowe dyplomy. Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystej gali, która odbędzie się jesienią.