O konkursie

Skuteczna pomoc ofiarom rosyjskiej agresji na Ukrainę nie byłaby możliwa bez zaangażowania dziesiątek tysięcy osób, które działały na terenach dworców, granicach, w punktach recepcyjnych i innych miejscach w całej Polsce – wszędzie tam, gdzie niezbędna okazywała się ich obecność. Bezprecedensowy w skali Europy ruch społeczny przybierał różne formy. W pomoc włączyły się nie tylko osoby od lat systematycznie działające w organizacjach pozarządowych, pracownicy służby zdrowia i służb mundurowych, ale także ludzie niesieni impulsem, potrzebą chwili. Aktywność osób, które włączały się w działania pomocowe przebierała różnorakie formy. To m.in.  zbiórki rzeczowe, wsparcie żywnościowe, zbiórki pieniężne, wsparcie psychologiczne, wsparcie prawne, pomoc w tłumaczeniu, działania przeciwko fake-newsom, zajęcia animacyjne dla dzieci, organizacja transportu, wsparcie logistyczno-organizacyjne.

Mijające miesiące wojny uświadomiły opinii publicznej, jak ważna i potrzebna była pomoc zaoferowana przez Polaków. Jej skala rodzi potrzebę nie tylko głębszego zrozumienia niezwykłego zjawiska, którego byliśmy świadkami, ale też utrwalenia jego efektów oraz refleksji nad jego naturą i konsekwencjami

Dla kogo?

Konkurs First to help skierowany jest do wszystkich osób, niezależnie od wieku, które chcą przedstawić swoje zaangażowanie, lub zaangażowanie innych osób, w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Nagrody

 • Grand Prix + 10 000 zł dla zwycięzcy w każdej kategorii
 • Wyróżnienia – o ich liczbie decyduje komisja konkursowa

Kapituła konkursu

 • Marcin Wikło – dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny, związany m.in. z tygodnikiem „Sieci” oraz TVP
 • Arkadiusz Gołębiewski – reżyser, producent, operator i scenarzysta filmowy
 • Bartłomiej Kosiński – fotograf reportażowy i przyrodniczy

Kategorie konkursowe

 • Kategoria: Tekst
  • Co będzie oceniane? Historie osób lub grup zaangażowanych w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Napisane w pierwszej lub trzeciej osobie.
  • Jakie są kryteria oceny? Zgodność pracy z tematem konkursu, waga przesłania kierowanego do odbiorcy (rozumiana jako przedstawienie w pracy ważkich społecznych kwestii związanych z działaniami wojennymi w Ukrainie i kryzysem uchodźczym), kompozycja (ciekawy pomysł kompozycyjny, przejrzystość, spójność, zachowanie właściwych proporcji), oryginalność tekstu, walory literackie, poprawność językowa i stylistyczna.

 

 • Kategoria: Fotografia
  • Co będzie oceniane? Fotografie przedstawiające pracę osób lub grup zaangażowanych w pomoc uchodźcom z Ukrainy.
  • Jakie są kryteria oceny? Zgodność z tematyką konkursu; waga przesłania kierowanego do odbiorcy (rozumiana jako przedstawienie w pracy ważkich społecznych kwestii związanych z działaniami wojennymi w Ukrainie i kryzysem uchodźczym), walory estetyczne i artystyczne, oryginalność i kreatywność; jakość techniczna zdjęć.

 

 • Kategoria: Materiał wideo
  • Co będzie oceniane? Nagrania wideo przedstawiające osoby lub grupy zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy.
  • Jakie są kryteria oceny? Zgodność z tematyką konkursu, ważność przesłania kierowanego do odbiorcy (rozumiane jako przedstawienie w pracy ważkich społecznych kwestii związanych z działaniami wojennymi w Ukrainie i kryzysem uchodźczym), dostosowanie języka filmowego do odbiorców, walory estetyczne i artystyczne, oryginalność i kreatywność nagrania, jakość techniczna nagrania.

 

Terminy

 • 16 czerwca startuje naboru prac
 • 31 października koniec naboru prac
 • Jesień 2023 r. – uroczystość wręczenia nagród